Hundgård, vad är det för regler som gäller?

När man bygger en hundgård för sin jakthund finns det en del regler att ta hänsyn till. Det är jordbruksverket som utformar föreskrifter som gäller för djurhållning. För hundar så är det Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter som gäller.

Det finns i sin helhet att läsa på https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/skotselavhundochkatt/saskoterdudinhund.4.207049b811dd8a513dc80001977.html och ute till höger finns länk till den gällande föreskriften. Föreskrifter brukar kunna uppdateras lite nu och då för att anpassas efter rådande forskning och liknande.

Jag kommer nu att presentera de reglerna som är väsentliga för dig och din jakthund då du bygger en hundgård och hundkoja.

Hundgård regler

Att hålla hund i hundgård medför att hundgården ska vara en viss storlek. Förenklat så ska hunden ha en viss yta att hålla sig på. I tabellen nedan ser ni att storleken på hundgården avgörs av hundens mankhöjd. Hålls flera hundar så utgår man från den STÖRSTA hundens mankhöjd. För att vara på den säkra sidan bör man därmed hellre bygga hundgården för stor än att försöka ligga på minimum.

Mankhöjd på hundenEnsam hundFör varje ytterligare hund
< 25 cm74
25­–35 cm106
36–45 cm158
46–55 cm1610
56–65 cm1812
> 65 cm2014
Siffran under ensam hund och ytterligare hund avser kvadratmeter.

Vi har valt att ta ordentlig höjd för storleken på hundgården då vi räknar med att det blir fler hundar framöver. Samtidigt är det bra för då kan man också ta emot kompisars hundar under en helg utan att hundgården är för liten. Här kommer vi även in på det som jag påtalade i Bygga hundgård för din jakthund. Att det är bra att dela av hundgården. Då kan hundarna vara var för sig och man slipper bråk mellan hundar eller eventuellt tjuvparningar.

Hundkoja regler

För att en hund ska kunna vara ute i sin hundgård under en dag behövs ju någon form av skydd från väder och vind. För det mesta bygger man då en hundkoja. En hundkoja ska vara isolerad och väl ventilerad. Den ska skydda mot blåst, direkt solsken, nederbörd, kyla och fukt. Vid behov ska det finnas vindfång eller vindsluss inne i eller utanför kojan, så att vinden inte kan blåsa rakt in i den. En hundkoja måste uppfylla jordbruksverkets krav avseende storlek.

LängdBreddHöjd
Hundens längd från nosspets till svansfäste multiplicerat med 1,1Hundens mankhöjd multiplicerat med 1,1Hundens mankhöjd multiplicerat med 1,2

Uppfyller hundkojan kraven så kan den i övrigt se ut hur som helst. Men en smart del är att använda taket till upphöjd liggplats. Då nyttjar man ytan maximalt och slipper en extra upphöjd liggplats i en annan del av hundgården.

Hundhus

Väljer man att bygga ett hundhus som inreds med boxar gäller de här reglerna. Här ser du hur stor boxen eller rummet minst ska vara, räknat i kvadratmeter, beroende på hur många och hur stora hundar som är där. En box är alltid ett inomhusutrymme. Boxen får gärna vara större men aldrig mindre än måtten i tabellen nedan. Boxen eller rummet ska ha lämplig takhöjd så att utrymmet och djuren kan skötas samt så att ventilationen fungerar.

I tabellen nedan ser ni att storleken på hundboxen avgörs av hundens mankhöjd. Hålls flera hundar så utgår man från den STÖRSTA hundens mankhöjd.

Mankhöjd på hundenEnsam hundFör varje ytterligare hund
< 25 cm22
25–35 cm22
36–45 cm2,52,5
46–55 cm3,53,5
56–65 cm4,54,5
> 65 cm5,55,5
Siffran under ensam hund och ytterligare hund avser kvadratmeter.

Lämna en kommentar