Jakttider för jakthund

OBS. NYA JAKTTIDER FRÅN 1 JULI 2021. SÅ VISSA JAKTTIDER NEDAN GÄLLER INTE LÄNGRE

Allmänt

För allt jaktbart vilt finns det jakttider att följa. Datum som avgör då det är tillåtet att jaga det aktuella djuret. För vissa djur är det även tillåtet att släppa hunden tidigare för att träna. Det finns helt enkelt en möjlighet att välja en jakthund efter hur mycket man får jaga på ett år.

Lagtext

Hundar
16 §   Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande:

Hund som
förföljer vilt efterälgden 21 aug.-den 31 dec. eller den
senare tidpunkt då jakten ska vara avslutad
björnden 21 aug.-den 30 sep. eller den senare
tidpunkt då jakten ska vara avslutad
hjort och
rådjur
den 1 okt.-den 31 jan. eller den tidigare
tidpunkt då jakten ska vara avslutad
vildsvinden 1 aug. -den 31 jan.
rödrävden 21 aug.-den 15 mars
loden 1 feb. -den 31 mars eller den senare
tidpunkt då jakten ska vara avslutad
grävling
mårdhund
tvättbjörn
den 1 aug.-den 31 jan.
annat viltden 21 aug.-den 28 (29) feb. eller den
tidigare tidpunkt då jakten ska vara avslutad
Hund som inte
förföljer vilt efterfågelden 16 aug.-den 15 apr., i Värmlands,
Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län dock t.o.m. den 30 apr.
annat viltden 21 aug.-den 28 (29) feb. eller den senare
tidpunkt då jakten ska vara avslutad
Hund som används vid jakt under
jord eftervildkanin
mårdhund
den 1 juli-den 30 juni
rödräv
mink
mård
grävling
allmän jakttid samt jakt enligt bil. 4 till denna förordning Förordning (2011:188).

I tabellen ovan kan man utläsa jakttider. Då tiderna är passerat typ av vilt så innebär det också att det avgör vilken hundsort som är lämplig att jaga med.

Jakttider efter lämplig jakthund

Eftersom jakthunden ni skaffar kommer att vara av en jakthundsras så kommer typen av ras avgöra vilket vilt som är lämpligt att jaga. Således kommer jakttiden gå att utläsa. Vissa jakthundsraser går att använda till flera sorters vilt. Då kan jaktsäsongen helt enkelt förlängas. Här nedan kommer jag att ställa upp jakthundsraserna med lämpligt vilt och jakttider för aktuellt vilt.

Lämna en kommentar